خدمات پس از فروش به دما

خدمات رسانی با کیفیت، به موقع و شایسته، در راستای ایجاد یک ارتباط بلندمدت با مشتری ماموریت واحد خدمات پس از فروش در شرکت به دما می باشد. در راستای تحقق این هدف مدیران شرکت ضمن بکارگیری و اموزش نیروهای متخصص، کارآزموده و مسئول، اقدام به تاسیس واحدمستقل خدمات پس از فروشن موده اند.آسودگی خاطر و رضایتمندی مشتریان همواره از اولویتهای شرکت بوده است و به دما در این راستا میکوشد مشتریان در شرایط مطلوب و مورد قبول،یک خرید کاملا رضایتمندانه داشته باشند . با وجود این ممکن است مشتریان محترم پس از خرید ،با مسائلی روبرو شوند که درچنین مواردی خدماتی در چارچوب خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است کیفیت، دقت و سرعت در ارائه خدمات شاخص های اصلی فعالیت واحد خدمات پس از فروش در شرکت به دما می باشد. این شرکت در ارائه خدمات گارانتی و غیر گارانتی خود را مسئول سرویس دهی مناسب به مشتریان می داند

جهت ورود به واحد خدمات پس از فروش هر شرکت،روی لوگوی برند مربوطه کلیک نمایید:
25

کاراتهویه

7

آبتین-گراندفوس

6

لوله و ماشین سازی

1

ایرتمپ-فرولی

خدمات ایران رادیاتور قم

ایران رادیاتور