مسجد مقدس جمکران

استخر خلیج فارس قم

مجتمع اداری تجاری پلیمر سنتر قم

بیمارستان مادر قم​

ساختمان ائمه اطهار

بازار سلام قم

بازار شمسه قم

گروه شیمیایی ثنا

دانشگاه پیام نور واحد قم

جامعه المصطفی قم

حسینیه قمی ها

دکتر امجدی قم

ساختمان پزشکان آرمان

دانشگاه قم

مجتمع علمی و حوزه علمیه دارالولایه

پروژه مسکونی دکتر سعیدی

ساختمان پزشکان آسمان

سرای بی نظیر قم

مجتمع 228 واحدی امام خمینی

مجتمع تجاری الماس

مجتمع مسکونی 1217 واحدی رس

مجتمع مسکونی احسان 2

مجتمع مسکونی الغدیر

مجتمع مسکونی الهیه قم

مجتمع مسکونی پیامبر اعظم

مجتمع های مسکونی حافظ

مجتمع مسکونی حضرت امیر