نمایش 9 24 36

AGM 4104 Base for LFL پایه تایمر زیمنس مشعل لاندیس

 • برند : SIEMENS
 • مدل : AGM 4104 Base for LFL
 • نآم لاتین : Base for Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : تایمر های LFL
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : پایه جعبه کنترل مشعل, پایه رله مشعل
 • وزن: 100 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LDU 11.523 A27

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LDU 11.523 A27
 • نآم لاتین : Valve Proving System
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : خط گاز, ایستگاهای تقلیل فشار گاز و مشعلهای گازی
 • نوع : نشت یاب توضیحات بیشتر : Leakage Test, Leak Control, Gas Leak Detection Valve
 • سایر نام‌های مرتبط : لیک کنترل ,نشتی یاب
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LGK 16.335A27

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LGK 16.335A27
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : به همراه چشم QRA5
 • نوع : دو گانه سوز
 • توضیحات بیشتر : جایگزین LFL1.335
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LGK 16.333

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LGK 16.333
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : به همراه چشم QRA5
 • نوع : دو گانه سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay ,Burner Control Box
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LFL1.635

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LFL1.635
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : دو گانه سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer Relay Dual Fuel Supervision
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل رله تایمر مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LFL1.335

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LFL1.335
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : دوگانه سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer Relay Dual Fuel Supervision
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LAL 2.25

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LAL 2.25
 • نآم لاتین : Landis Siemens Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : مشعل گازوئیلی
 • نوع : گازوئیل سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : رله مشعل ,جعبه کنترل مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LGA 52.171 B27

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LGA 52.171 B27
 • نآم لاتین : Landis Siemens Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : مشعل های گازی اتمسفریک بدون فن
 • نوع : گاز سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 180 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LME 22.331 C2

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LME 22.331 C2
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : به همراه چشم الکترونیکی QRC آبی
 • نوع : دو گازسوز
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay ,Burner Control Box
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 160 گرم