نمایش 9 24 36

پمپ گازوئیل گلو بزرگ سانتک AN77 A 7

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AN77 A 7
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : مخالف عقربه های ساعت (چپ گرد)
 • ظرفیت : 110 لیتر بر ساعت
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • نوع : بدون شیر برقی- گلو بزرگ
 • توضیحات بیشتر : Oil Pump without solenoid valve,Anti clockwise
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل

پمپ گازوئیل مازوت سانتک T4C

 • برند : SUNTEC
 • مدل : T4C
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 2800 لیتر بر ساعت
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • توضیحات بیشتر : Clockwise
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 8700 گرم

پمپ گازوئیل مازوت سانتک T2C

 • برند : SUNTEC
 • مدل : T2C
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 1440 لیتر بر ساعت
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • توضیحات بیشتر : Clockwise
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 7800 گرم

پمپ گازوئیل مازوت سانتک TA4C

 • برند : SUNTEC
 • مدل : TA4C
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • تعداد در بسته : 1
 • ظرفیت : 1000 لیتر بر ساعت
 • ورودی : G 1/2 دنده - ورودی و برگشت
 • خروجی : G 1/4 دنده - خروجی نازل
 • اتصال : G 1/2 دنده
 • توضیحات بیشتر : Clockwise
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 6000 گرم

پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر AE47 C

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AE47 C
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 45 Liter/hour
 • ورودی : G 1/4 thread
 • خروجی : G 1/8 thread
 • مورد استفاده : Oil burner
 • نوع : Without valve
 • اتصال : G 1/4
 • توضیحات بیشتر : Oil Pump with solenoid valve,Clockwise Rated speed = 2850 rpm
 • سایر نام‌های مرتبط : Oil Pump
 • وزن: 1000 گرم

پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر AE97 C

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AE97 C
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 130 لیتر بر ساعت
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • نوع : بدون شیر برقی
 • توضیحات بیشتر : Viscosity = 5 cSt - Rated speed = 2850 rpm
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 1300 گرم

پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر AN 77 C

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AN 77 C
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 110 لیتر بر ساعت
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • نوع : بدون شیر برقی
 • توضیحات بیشتر : Viscosity = 5 cSt - Rated speed = 2850 rpm
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل

پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر AN67 C

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AN67 C
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 85 لیتر بر ساعت
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • نوع : بدون شیر - گلو کوچک
 • توضیحات بیشتر : Oil Pump without solenoid valve,Clockwise
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 1100 گرم

پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر AN57 C

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AN57 C
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 65 لیتر بر ساعت
 • نوع : مشعلهای گازوئیل سوز
 • توضیحات بیشتر : Viscosity = 5 cSt - Rated speed = 2850 rpm
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 1100 گرم

پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر AE47 C

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AE47 C
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 45 لیتر بر ساعت
 • ورودی : G 1/4 دنده ورودی و برگشت
 • خروجی : G 1/8 دنده خروجی نازل
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • نوع : بدون شیر نازل سمت چپ
 • اتصال : G 1/4
 • توضیحات بیشتر : Oil Pump with solenoid valve,Clockwise Rated speed = 2850 rpm
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 1000 گرم

پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک با شیر AS 47 C

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AS 47 C
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 45 لیتر بر ساعت
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • نوع : بدون شیر
 • توضیحات بیشتر : Oil Pump with solenoid valve,Clockwise
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 1100 گرم

پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر AN67 A72

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AN67 A72
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : مخالف عقربه های ساعت (چپ گرد)
 • ظرفیت : 85 لیتر بر ساعت
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • نوع : بدون شیر- گلو بزرگ
 • توضیحات بیشتر : Viscosity = 5 cSt - Rated speed = 2850 rpm
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 1150 گرم

پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر AN57 C 72

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AN57 C 72
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 65 لیتر بر ساعت
 • نوع : بدون شیر- گلو بزرگ
 • توضیحات بیشتر : Oil Pump without solenoid valve,clockwise
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 1100 گرم

پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ با شیر AS57 C 1544

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AS57 C 1544
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 65 لیتر بر ساعت
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • نوع : شیر- گلو بزرگ
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 1100 گرم

پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیرAN97 C 72

 • برند : SUNTEC
 • مدل : AN97 C
 • نآم لاتین : Oil Pump
 • کشور سازنده : فرانسه
 • جهت گردش : موافق عقربه های ساعت (راست گرد)
 • ظرفیت : 130 لیتر بر ساعت
 • مورد استفاده : مشعلهای گازوئیل سوز
 • نوع : بدون شیر برقی
 • توضیحات بیشتر : Viscosity = 5 cSt - Rated speed = 2850 rpm
 • سایر نام‌های مرتبط : پمپ سوخت مشعل
 • وزن: 1300 گرم