نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

رله تایمر مشعل برهما MF2

 • برند : BRAHMA
 • مدل : MF2
 • نآم لاتین : Control Box for Forced Draught Burners for Gas and Oil Fuel
 • کشور سازنده : ایتالیا
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : Draught and combi oil/gas burners
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 600 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LDU 11.523 A27

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LDU 11.523 A27
 • نآم لاتین : Valve Proving System
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : خط گاز, ایستگاهای تقلیل فشار گاز و مشعلهای گازی
 • نوع : نشت یاب توضیحات بیشتر : Leakage Test, Leak Control, Gas Leak Detection Valve
 • سایر نام‌های مرتبط : لیک کنترل ,نشتی یاب
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LGK 16.335A27

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LGK 16.335A27
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : به همراه چشم QRA5
 • نوع : دو گانه سوز
 • توضیحات بیشتر : جایگزین LFL1.335
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LGK 16.333

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LGK 16.333
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : به همراه چشم QRA5
 • نوع : دو گانه سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay ,Burner Control Box
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LFL1.635

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LFL1.635
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : دو گانه سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer Relay Dual Fuel Supervision
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل رله تایمر مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LFL1.335

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LFL1.335
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : دوگانه سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer Relay Dual Fuel Supervision
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LGA 52.171 B27

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LGA 52.171 B27
 • نآم لاتین : Landis Siemens Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : مشعل های گازی اتمسفریک بدون فن
 • نوع : گاز سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 180 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LME 22.331 C2

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LME 22.331 C2
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : به همراه چشم الکترونیکی QRC آبی
 • نوع : دو گازسوز
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay ,Burner Control Box
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 160 گرم

پایه رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک TMG740-3 Base

 • برند : HONEYWELL - SATRONIC
 • مدل : TMG740-3 Base
 • نآم لاتین : Base for Burner Control Box
 • کشور سازنده : مجارستان
 • توضیحات بیشتر : Relay ,Timer,Control Box,Burner Control Box Base
 • سایر نام‌های مرتبط : پایه تایمر رله جعبه کنترل

رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک TMG 740 3

 • برند : HONEYWELL - SATRONIC
 • مدل : TMG 740 3
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : مجارستان
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : Draught and combi oil/gas burners
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 1100 گرم

رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک TMG 740-3

 • برند : HONEYWELL - SATRONIC
 • مدل : TMG 740-3
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : مجارستان
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : Draught and combi oil/gas burners
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : رله ایمرجعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 1100 گرم

رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک DLG 974

 • برند : HONEYWELL - SATRONIC
 • مدل : DLG 974
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : مجارستان
 • مورد استفاده : مشعل دو گانه سوز یا گازی و گازوئیل سوز
 • نوع : Draught and combi oil/gas burners
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : تایمر,جعبه کنترل رله مشعل گازوئیلی
 • وزن: 190 گرم

رله نشت یاب گاز دانگز VDK 200 AS02

 • برند : DUNGS
 • مدل : VDK 200 AS02
 • نام لاتین : Valve Proving (Monitoring) System
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : ,برای سیستم های ,ایستگاه تقلیل فشار گاز, خط گازTRD
 • اتصال : Thread. 1/4“ NPT
 • توضیحات بیشتر : Leakage test
 • سایر نام‌های مرتبط : لیک کنترل ,نشتی یاب