نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

رله تایمر مشعل برهما BRAHMA مدل MF2

 • عنوان: رله تایمر مشعل برهما
 • برند : BRAHMA
 • مدل : MF2
 • نآم لاتین : Control Box for Forced Draught Burners for Gas and Oil Fuel
 • کشور سازنده : ایتالیا
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : Draught and combi oil/gas burners
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 600 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LGK 16.335A27

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LGK 16.335A27
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : به همراه چشم QRA5
 • نوع : دو گانه سوز
 • توضیحات بیشتر : جایگزین LFL1.335
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LGK 16.333

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LGK 16.333
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : به همراه چشم QRA5
 • نوع : دو گانه سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay ,Burner Control Box
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LFL1.635

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LFL1.635
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : دو گانه سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer Relay Dual Fuel Supervision
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل رله تایمر مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LFL1.335

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LFL1.335
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : دوگانه سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer Relay Dual Fuel Supervision
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LAL 2.25

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LAL 2.25
 • نآم لاتین : Landis Siemens Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : مشعل گازوئیلی
 • نوع : گازوئیل سوز
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : رله مشعل ,جعبه کنترل مشعل
 • وزن: 1000 گرم

رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس LME 22.331 C2

 • برند : SIEMENS
 • مدل : LME 22.331 C2
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : آلمان
 • مورد استفاده : به همراه چشم الکترونیکی QRC آبی
 • نوع : دو گازسوز
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay ,Burner Control Box
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 160 گرم

پایه رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک TMO 720-4 Base

 • برند : HONEYWELL - SATRONIC
 • مدل : TMO 720-4 Base
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : مجارستان
 • مورد استفاده : تایمر رله گازوئیلی TMO 720
 • توضیحات بیشتر : Burner Control Timer Relay Base
 • سایر نام‌های مرتبط : پایه تایمر رله

پایه رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک TMG740-3 Base

 • برند : HONEYWELL - SATRONIC
 • مدل : TMG740-3 Base
 • نآم لاتین : Base for Burner Control Box
 • کشور سازنده : مجارستان
 • توضیحات بیشتر : Relay ,Timer,Control Box,Burner Control Box Base
 • سایر نام‌های مرتبط : پایه تایمر رله جعبه کنترل

رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک TMG 740 3

 • برند : HONEYWELL - SATRONIC
 • مدل : TMG 740 3
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : مجارستان
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : Draught and combi oil/gas burners
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : جعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 1100 گرم

رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک TMG 740-3

 • برند : HONEYWELL - SATRONIC
 • مدل : TMG 740-3
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : مجارستان
 • مورد استفاده : مشعلهای دو گانه سوز
 • نوع : Draught and combi oil/gas burners
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : رله ایمرجعبه کنترل مشعل, رله مشعل
 • وزن: 1100 گرم

رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک DLG 974

 • برند : HONEYWELL - SATRONIC
 • مدل : DLG 974
 • نآم لاتین : Burner Control Box
 • کشور سازنده : مجارستان
 • مورد استفاده : مشعل دو گانه سوز یا گازی و گازوئیل سوز
 • نوع : Draught and combi oil/gas burners
 • توضیحات بیشتر : Timer,Relay
 • سایر نام‌های مرتبط : تایمر,جعبه کنترل رله مشعل گازوئیلی
 • وزن: 190 گرم