آبرسانی، پمپ (25)

استخر، سونا و جکوزی (9)

تجهیزات تکمیلی (6)

سرمایشی، تهویه مطبوع (12)

گرمایشی، موتورخانه (62)